Om Tävlingssstaden

Här hittar du all information du behöver om Tävlingsstaden.

Målet med projektet Tävlingsstaden är framförallt att bredda bilden av deltagande svenska städer, att marknadsföra deltagande svenska städer som idrotts- och besöksstäder. Syftet är också att öka antalet stora tävlingar till de deltagande städerna samt att stärka arrangörerna genom samverkan och en effektiv marknadsföring.

För deltagande städer innebär det en ökad kännedom om orten i resten av Sverige. I många fall leder detta till ökad inflyttning och ett uppsving för turistnäringen på orten.

För deltagande idrottsföreningar innebär det i regel en tillströmning av nya medlemmar och en bättre totalekonomi.

Projektet marknadsförs samordnat via olika mediekanaler som TV4, Mix Megapol, bloggar med mera både lokalt och nationellt, vilket ökar uppmärksamheten för varje enskild tävling i projektet. Medverkande föreningar är huvudansvariga arrangörer för sina respektive tävlingar och arrangemang. Övriga aktörer har en mer övergripande, stödjande och samordnande funktion. Projektets utfall sedan starten 2006 är mycket positivt och har fått mycket uppmärksamhet i media. Många av tävlingarna har dessutom slagit svenska publikrekord.

Kriterier för deltagande tävlingar

För att få delta i projektet skall tävlingen hålla en mycket hög nivå. Urvalsprocessen baseras på:

1. Tävlingsnivå – SM (senior) och internationella tävlingar
2. Deltagar- och publikantal
3. Bredd och mångfald i utbudet av olika idrotter

Samarbetspartners

Det finns flera viktiga partners i projektet bland annat: Kommuner, Idrottsföreningar, Hotell och Vandrarhem, Turistföreningar, Odds och Bettingsajter, Resebyråer, Bussbolag m.fl.